www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 16 :        

 

 

 

  

杜牧

 旅宿


旅館無良伴

凝情自悄然

寒燈思舊事

斷雁警愁眠

遠夢歸侵曉

家書到隔年

滄江好煙月

門繫釣魚船

  -------


Đỗ Mục

 

Lữ TúcLữ quán vô lương bạn

Ngưng t́nh tự tiễu nhiên

Hàn đăng tư cựu sự

Đoạn nhạn cảnh sầu miên

Viễn mộng quy xâm hiểu

Gia thư đáo cách niên

Thương giang hảo yên nguyệt

Môn hệ điếu ngư thuyền

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

 

Đêm Trong Quán Trọ

 

Quán trọ đêm nay, chẳng bạn rồi

Cơi ḷng hoang vắng, dạ đầy vơi

Trông đèn, nhớ chuyện bao năm cũ

Tỉnh giấc, buồn nghe tiếng nhạn rơi

Đất khách, mộng c̣n, đông đă rạng

Quê nhà, thư tới, cách năm thôi

Trên sông trăng sáng sương rơi lạnh

Ngoài cửa thuyền câu buộc lẻ loi

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 17

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com