www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #163:

 

 

 

 


 

阮攸
 

徐州道中

 

桑乾南下白雲多

水遠山長瞥眼過

萬里利名驅白髮

一天風雪渡

每憐故態惟狂

欲覓新歡奈老何

攘盡苦寒三

嶺頭落得看梅花---------


Nguyễn Du


 

Từ Châu Đạo Trung


Tang Can nam hạ bạch vân đa

Thủy viễn sơn trường miết nhăn qua

Vạn lí lợi danh khu bạch phát

Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà

Mỗi liên cố thái duy cuồng tại

Dục mịch tân hoan nại lăo hà

Nhương tận khổ hàn tam duyệt nguyệt

Lĩnh đầu lạc đắc khán mai hoa

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Trên Đường Từ Châu

 

Tang Can mây trắng mạn nam ḍng
Nước rộng non dài mỏi mắt trông
Danh lợi đường xa đầu tóc bạc
Hoàng Hà gió tuyết lại qua sông
Muốn t́m vui mới nhưng già yếu
Cảnh cũ c̣n thương vẫn tính ngông
Cố chịu gian lao ba tháng nữa
Hoa mai đầu Lĩnh ngắm ngàn bông

 

 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Trên Đường Từ Châu
 

Tang Can mây trắng xuôi nam

Núi sông thăm thẳm màu lam trải dài

Lợi danh tóc trắng ruổi ngoài

Hoàng Hà băng giá đầy trời tuyết rơi

Thương thay tánh cũ chẳng rời

Đi t́m vui mới, già rồi làm sao

Cố thêm ba tháng lạnh rào

Rồi đây sẽ ngắm mai đào trên non

 


 

 

 

 

Đón Xem Bài Thơ số 164

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com