www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #169:

 

 

 

 


 

阮攸

途中偶興

 

山下喬松松下墳

纍纍都是古時人

自由自在不知死

花落花開無限春

伏臘子孫空酹酒

世間富貴等浮雲

百年到底皆如是

回首芒芒一片塵---------


Nguyễn Du

 

Đồ Trung Ngẫu Hứng

 

Sơn hạ kiều tng, tng hạ phần

Luy luy đ thị cổ thời nhn

Tự do tự tại bất tri tử

Hoa lạc hoa khai v hạn xun

Phục lạp tử tn khng loại tửu

Thế gian ph qu đẳng ph vn

Bch nin đo để giai như thị

Hồi thủ mang mang nhất phiến trần

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bi Dịch Số 1
 

Ngẫu Hứng Giữa Đường

 

Ni cao thng rậm mả mồ

Ngổn ngang g đống, người xưa đu l

Tự do tự tại hồn ma

Hoa rơi hoa nở chan ha ma xun

Tưới rượu phục lạp uổng cng

Giu sang trn thế như luồng my tri

Trăm năm rốt cuộc thế thi

Quay đầu chỉ thấy bời hời bụi bay

 

 


 

Bi Dịch Số 2

 

Ngẫu Hứng Giữa Đường

 

Dưới ni tng che dy mộ thừa

Ngổn ngang g đống những người xưa

Tự do tự tại đu ngờ chết

Nở rụng hoa xun đ tới ma

Con chu uổng cng hằng tưới rượu

Thế gian ph qu tựa my đưa

Trăm năm rốt cuộc đều như thế

Ngoi lại đằng sau bụi gi đa

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 170

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com