www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #172:

 

 

  

阮攸

榮棨期拾穗處

 

三樂人皆有

如何子獨知

生貧猶不恤

老死復何悲

曠野東山下

行歌拾穗時

賢名留此地

天古起人思---------


Nguyễn Du

 

Vinh Khải Kỳ Thập Tuệ Xứ
 

Tam lạc nhn giai hữu

Nhu h tử độc tri

Sinh bần do bất tuất

Lo tử phục h bi

Khong d Đng Son hạ

Hnh ca thập tuệ th

Hiền danh luu thử địa

Thin cổ khởi nhn tu

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bi Dịch Số 1
 

Noi Vinh Khải Kỳ Mt La

 

Ba vui đ nguời c

Đu phải chẳng biết g

Sống ngho khng suy nghi

Gi chết c buồn chi

Đng Son đồng bt ngt

Mt la cứ ca đi

Tiếng nguời hiền chốn ấy

Đời, ai cung nhớ ghi


 

 


 

Bi Dịch Số 2

 

Noi Vinh Khải Kỳ Mt La

 

Nguời c ba niềm vui

Sao chỉ mnh ng biết

Sống ngho thỏa thch thi

Gi chết l bung hết

ng Son đồng khắp noi

Mt la vừa ca ht

Cn luu mi danh nguời

Xua nay hoi thanh thot

 

 

 


 

Bi Dịch Số 3

 

Noi Vinh Khải Kỳ Mt La

 

Ba vui nguời đều c

Đu chỉ mnh ng hay

Sống ngho khng phiền muộn

Gi chết buồn chi đy

Bn ni đồng bt ngt

Mt la ca suốt ngy

Tiếng nguời hiền luu lại

Thin hạ nhớ xua nay

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 173

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com