www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 18 :        

 

 

 

  

杜甫

 絕句 (其二)


江碧鳥逾白

山青花欲燃

今春看又過

何日是歸年

 

  -------


Đỗ Phủ 

Tuyệt Cú (Kỳ Nhị)


Giang bích điểu du bạch

Sơn thanh hoa dục nhiên

Kim xuân khan hựu quá

Hà nhật thị quy niên

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

Tứ Tuyệt (bài số 2) 

Chim trắng hằn sông biếc

Hoa in trên núi xanh

Xuân này chừng đă hết

Ngày về quá mong manh

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

Tứ Tuyệt (bài số 2) 

Chim trắng trên màu biếc nước sông

Núi xanh in đậm sắc hoa hồng

Xuân này chừng sắp qua rồi đấy

Quê cũ khi nào trở lại không

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 19

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com