www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 20 :        

 

 

 

  

阮攸

 贈實亭

天鶴潭魚何處尋

羅城一別十年深

同年對面隔千壤

往事回頭成古今

白髮消磨貧士氣

綈袍珍重故人心

莫愁僻地無佳客

藍水鴻山足詠吟

 

  -------

Nguyễn Du 
 

Tặng Thực Đ́nh 

Thiên hạc đàm ngư hà xứ tầm

La Thành nhất biệt thập niên thâm

Đồng niên đối diện cách thiên nhưỡng

Văng sự hồi đầu thành cổ câm (kim)

Bạch phát tiêu ma bần sĩ khí

Đề bào trân trọng cố nhân tâm

Mạc sầu tịch địa vô giai khách

Lam Thuỷ Hồng Sơn túc vịnh ngâm

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 
 

Tặng Bác Thực Đ́nh 

Hạc trời cá bể t́m đâu

La Thành tôi đă rời lâu lắm rồi

Chúng ḿnh cách trở đôi nơi

Mới đây mà ngỡ chuyện thời đă xa

Bạc đầu chí khí tiêu ma

Áo sồi bác tặng món quà t́nh thâm

Không buồn v́ vắng khách thăm

Núi sông Hồng Lĩnh đủ ngâm vịnh rồi

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Tặng Bác Thực Đ́nh 

Cá chằm, hạc trắng biết t́m đâu

La Thành ly biệt đă từ lâu

Bác tôi xa cách muôn ngàn dặm

Ngoảnh xem chuyện cũ tưởng ngh́n thâu

Già nua sĩ khí c̣n đâu nữa

Áo sồi bác tặng quư như châu

Đừng buồn chốn vắng không tri kỷ

Núi sông hùng vỹ vịnh dăm câu

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 21

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com