www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 21 :        

 

 

 

  

阮攸

 對酒

 

趺坐閒窗醉眼開

落花無數下蒼苔

生前不盡樽中酒

死後誰澆墓上杯

春色漸遷黃鳥去

年光暗逐白頭來

百期但得終朝醉

世事浮雲真可哀

 

  -------

Nguyễn Du 
 

Đối Tửu 

Phu toạ nhàn song tuư nhăn khai

Lạc hoa vô số há thương đài

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu

Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi

Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ

Niên quang ám trục bạch đầu lai

Bách kỳ đăn đắc chung triêu tuư

Thế sự phù vân chân khả ai

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 
 

Độc Ẩm

 

Trước song túy-lúy xếp bằng

Hoa rơi tơi-tả trên tầng rêu xanh

Bây giờ chẳng chén chú anh

Mai sau ai tưới mồ xanh chén mời

Xuân qua, chim-chóc khó vời

Tháng ngày thấm thoắt mái đời bạc phơ

Trăm lần, mấy độ say sưa

Chuyện đời trôi nổi nghĩ mà buồn tênh

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Độc Ẩm

 

Ngồi nhàn nhắp rượu mắt lim dim

Hoa phủ rêu xanh trước bậc thềm

Lúc sống chẳng nghiêng bầu cạn chén

Thác rồi, ai trải rượu mồ êm

Tháng năm, mái tóc ngày thêm bạc

Xuân tạ, đâu c̣n mấy cánh chim

Lâu lắm, được ngày say tuư luư

Thế sự như mây, măi nổi ch́m

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 22

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com