www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 22 :        

 

 

 

  

王维

 竹里館

 

獨坐幽篁裡

彈琴復長嘯

深林人不知

明月來相照

 

  -------


Vương Duy

 
Trúc Lư Quán
 

Độc toạ u hoàng lư

Đơn cầm phục trường khiếu

Thâm lâm nhân bất tri

Minh nguyệt lai tương chiếu

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 
Quán Làng Tre 

Một ḿnh ngồi giữa rừng tre

Tay đàn, miệng hát tứ bề rừng sâu

Lẻ loi ai có biết đâu

Sáng trăng chiếu lại ra mầu tương-tri

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

 Quán Vắng "Làng Tre" 

Làng Tre, quán vắng, canh tàn

Ḿnh ta ngồi đó, vừa đàn vừa ca

Rừng sâu, ai biết đến ta

Tri âm chỉ có Hằng Nga với ḿnh

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 23

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com