www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 24 :        

 

 

 

  

李白

 

桃花開東園

 

桃花開東園

含笑夸白日

偶蒙春風榮

生此豔陽質

豈無佳人色

但恐花不實

宛轉龍火飛

零落早相失

詎知南山松

獨立自蕭瑟


-------

 

Lư Bạch

 

Đào Hoa Khai Đông Viên
 

Đào hoa khai Đông viên

Hàm tiếu khoa bạch nhật

Ngẫu mông xuân phong vinh

Sinh thử diễm dương chất

Khởi vô giai nhân sắc

Đăn khủng hoa bất thực

Uyển chuyển long hỏa phi

Linh lạc tảo tương thất

Cự tri Nam sơn tùng

Độc lập tự tiêu sắt

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đào Nở Vườn Đông

 

Hoa Đào nở rộ Vườn Đông

Gió xuân ấm áp, khoe bông mỹ miều

Khác chi người đẹp diễm kiều

Quả không kết được, tiếc điều ấy thôi

Mới hay vật đổi sao dời

Không hoa sắc-giới, uổng đời mỹ-dung

Núi Nam, một cỗi thanh-tùng

Chiếc thân sừng sững, reo cùng tiếng thu 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Hoa Đào Nở Vườn Đông 

Vườn đông hoa đào nở

Khoe sắc nắng ngày xuân

Chợt gió về vội mở

Nhụy đỏ tươi một lần

Thiếu sắc đẹp giai nhân

Ngại hoa thành không thật

Như rồng bay vương vất

Rơi rớt rụng đầy sân

Tiếng vang vọng lại xa gần

Núi Nam nghe ngọn gió vần tùng reo

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 25

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com