www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 26 :        

 

 

 

  

汪洙

 神童詩

 春游芳草地

夏嘗錄荷池

秋飲黃花酒

冬吟白雪詩


-------

 

Uông Thù
 

Thần Đồng Thi 

Xuân du phương thảo địa

Hạ thưởng lục hà tŕ

Thu ẩm Hoàng Hoa tửu

Đông ngâm Bạch Tuyết thi

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Thơ Thần Đồng
 

Xuân, thăm đồng cỏ ngát thơm

Hè, coi sen mọc xanh rờn ao xa

Thu, về nhắp rượu Hoàng Hoa

Đông, thơ Bạch Tuyết ngâm nga mấy vần
 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Thơ Thần Đồng
 

Xuân thăm đất cỏ thơm chen

Hè về thưởng-thức ao sen hiền ḥa

Thu sang nhắp chén Hoàng Hoa

Đông, thơ Bạch Tuyết ngâm nga một ḿnh

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 27

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com