www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 27 :        

 

 

 

  
 

阮攸

 開窗

 

門前煙景近如何

閒日開窗生意多

六月培風鵬徙地

一庭積雨蟻移窩

青氈舊物苦珍惜

白髮雄心空咄嗟

再病尚須調攝力

不知秋思到誰家


-------

 

Nguyễn Du
 

Khai Song 

Môn tiền yên cảnh cận như hà

Nhàn nhật khai song sinh ư đa

Lục nguyệt bồi phong bằng tỷ địa

Nhất đ́nh tích vũ nghĩ di oa

Thanh chiên cựu vật khổ trân tích

Bạch phát hùng tâm không đốt ta

Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực

Bất tri thu tứ đáo thùy gia

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Mở Cửa Sổ
 

Khói sương trước cổng đă ra sao ?

Song mở ngày nhàn ư dạt dào

Sáu tháng cánh chim bằng bạt gió

Mưa dồn ổ kiến dọn nơi nao ?

Chăn xanh cũ kỹ khư khư giữ

Tóc bạc, hùng-tâm thoáng tổn hao

Bệnh cũ trùng lai đành dưỡng sức

Chơ ngơ, chẳng biết trú phương nào?
 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Mở Cửa Sổ 
 

Sương mờ ngoài ngơ ra sao?

Cảnh xưa nhớ lại, nao nao cơi ḷng

Nửa năm cánh nhạn bềnh bồng

Đầy sân nước đọng, kiến hồng đi đâu?

Chăn xanh, vật cũ gối đầu

Hùng tâm thuở trước, nay hầu tiêu ma

Bệnh thường bỗng lại phát ra

Băn khoăn chẳng biết nương nhờ cậy ai !

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3 

 

Mở Cửa Sổ
 

Cảnh sương khói trước nhà c̣n thơ mộng ?

Xưa mở của ra sức sống tràn đầy

Sáu tháng trời chim bạt gió xa bay

Mưa ngập đầy sân kiến nay dời tổ

Chăn đơn cũ mà chưa buồn vứt bỏ

Tóc bạc rồi hùng khí khó như xưa

Bệnh cũ phát ra, phải chữa ngay giờ

Thân vẫn bơ vơ, biết nhờ ai được

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 28

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com