www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 30 :        

 

 

 

  
 

阮攸 

別阮大郎其三

 

君歸我亦去

各在亂離中

生子交情在

存忘苦節同

柴門開夜月

殘笠走秋風

千里不相見

浮雲迷太空

 

-------
 

Nguyễn Du
 

Biệt Nguyễn Đại Lang kỳ 3

 

Quân quy ngă diệc khứ

Các tại loạn ly trung

Sinh tử giao t́nh tại

Tồn vong khổ tiết đồng

Sài môn khai dạ nguyệt

Tàn lạp tẩu thu phong

Thiên lư bất tương kiến

Phù vân mê thái không
 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Biệt Nguyễn Đại-lang kỳ 3

 

Anh về tôi cũng đi thôi

Hai ta cùng sống trong đời loạn-ly

T́nh bằng sống thác vẫn y

Mất c̣n tiết-tháo bất-di thuở nào

Cửa tre bỏ ngỏ, trăng vào

Gió thu nón rách anh nào quản đâu

Dặm ngàn chẳng thấy mặt nhau

Mây trôi mờ mịt ḷng đau chín chiều
 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Từ Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 3

 

Anh về tôi lại đi

Cùng sống buổi loạn ly

Tử sinh trong t́nh bạn

Tiết khí có khác ǵ

Cửa ngỏ trăng soi sáng

Nón rách gió ngại chi

Xa xăm vạn dặm phân kỳ

Thinh không mờ mịt chỉ v́ mây giăng

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 31

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com