www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #32 :        

 

 

 

  

蘇頲

 汾上驚秋

 

北風吹白雲

萬裡渡河汾

心緒逢搖落

秋聲不可聞

 

-------
 


Tô Đĩnh
 

Phần Thượng Kinh Thu
 

Bắc phong xuy bạch vân

Vạn lư độ Hà Phần

Tâm tự phùng diêu lạc

Thu thanh bất khả văn

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Thu Buồn Trên Sông Phần 

Gió Bấc thổi mây trắng

Muôn dặm băng Hà-Phần

Trăm mối c̣n phân vân

Tiếng thu nghe chẳng đặng

 

 


 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Thu Buồn Trên Sông Phần 

Gió từ bắc lại đưa mây

Ĺa quê ta đă tới đây xa vời

Suốt thu phiêu bạt ră rời

Gió nghe xào xạc những lời buồn tênh

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 33

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com