www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #34 :        

 

 

 

  

阮攸

 羅浮江水閣獨坐

 

水閣閣下江水深

水閣閣上人沉吟

悠悠雲影變晨夕

滾滾浪花浮古今

塵世百年開眼夢

鴻山千里倚欄心

徘徊對影獨無語

白髮數莖垂我襟

 

-------
 


Nguyễn Du
 

La Ph Giang Thủy Cc Độc Tọa

 

Thủy cc cc hạ, giang thủy thm

Thủy cc cc thượng, nhn trầm ngm

Du du vn ảnh biến thần tịch

Cổn cổn lng hoa ph cổ cm (kim)

Trần thế bch nin khai nhn mộng

Hồng sơn thin l ỷ lan tm

Bồi hồi đối ảnh độc v ngữ

Bạch pht sổ hnh thủy ng khm
 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1
 

Chiếc Bng Bn Thủy Cc Sng La-Ph 

Dưới thủy cc nước sng tri

Cạnh bn thủy cc người ngồi trầm ngm

ng my lờ lững thăng trầm

Sng cuồn cuộn cuốn cổ cm đi rồi

Trăm năm l giấc mộng thi

Tựa lan can ngng xa xi ni Hồng

Lặng hơi chiếc bng bn sng

Phất phơ tc bạc bềnh bồng trn vai


 

 

Bi Dịch Số 2 
 

Sng LA, Gc THỦY, Một Mnh
 

Dưới Gc THỦY, Sng LA su thẳm    

Trn lầu cao, suy ngẫm đăm chiu

My kia thay đổi sớm chiều

Sng kia cuốn hết mọi điều cổ kim

Cuộc trần thế, trăm năm mộng ảnh

Tựa lan can, nhớ cảnh non Hồng

Lặng ngồi ngắm bng bn sng

Lơ thơ tc bạc, rủ nằm trn vai

 

Bi Dịch Số 3 
 

Ngồi Một Mnh Trn Thủy
Cc Sng La Ph

Dưới chn thủy cc nước sng su

Đơn độc trầm ngm tựa gc lầu

Sớm tối my in, hnh bng đổi

Cuốn đi kim cổ sng x mau

Trăm năm cuộc sống như trong mộng

Non Hồng qu cũ nhớ lng đau

Bồi hồi lặng ngắm mnh qua bng

o vương chm tc bạc phau phau

 

                         

 

 

 

 

 Bi Thơ số 35

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com