www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #35 :        

 

 

 

  

阮攸

諒山道中

 

萬木山前可卜居

白雲在岫水通渠

山僧對竹兩無恙

牧豎騎牛一不如

影裏鬚眉看老矣

夢中松菊憶歸與

坐家村叟多閒事

只為平生不讀書


-------

 


Nguyễn Du
 

Lạng Sơn Đạo Trung 

Vạn mộc sơn tiền khả bốc cư

Bạch vn tại tụ thủy thng cừ

Sơn tăng đối trc lưỡng v dạng

Mục thụ kỵ ngưu nhất bất như

Ảnh l tu my khan lo hỷ

Mộng trung tng cc ức quy dư

Toạ gia thn tẩu đa nhn sự

Chỉ vị bnh sinh bất độc thư

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1
 

Trn Đường Ln Xứ Lạng

 

Chn ni, ven rừng một mi tranh

My bay, nước chảy ở chung quanh

Nh sư, khm trc, đều v sự

Em b lưng tru, thật hữu tnh

Soi bng, giật mnh, ru tc bạc

Trong mơ, tng cc thot cng danh

ng gi bn xm, ngồi thanh thản

chẳng mng coi chuyện bực mnh


 

 

Bi Dịch Số 2 

 

Trn Đường Đi Lạng Sơn
 

Bn rừng dưới ni dựng nh thi

Lại c my bay với rạch ngi

Nh sư tre trc đều thư thả

Mục đồng tru ngh cũng rong chơi

Trước gương ru trắng trng gi đấy

Trong mộng hoa tươi muốn nghỉ rồi

Thn qu gi lo nhn rỗi qu

V đời khng đọc sch nn vui

 

Bi Dịch Số 3 
 


Trn Đường Đi Lạng Sơn
 

Bn rừng dưới ni my bay

Nước nguồn, c thể nơi đy cất nh

Sư nhn bn trc la đ

Mục đồng thanh thản vui ca lưng đồi

Soi gương, ru bạc, gi rồi

Giấc mơ vườn cảnh như mời về hưu

Lo qu nhn nh sớm chiều

V chưng chẳng đọc những điều cổ thư

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 36

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com