www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #37 :        

 

 

 

  

阮攸

望夫石

 

石耶人耶彼何人

獨立山頭千百春

萬劫杳無雲雨夢

一貞留得古今身

淚痕不絕三秋雨

苔篆長銘一段文

四望連山渺無際

獨教兒女擅彝倫


-------

 


Nguyễn Du
 

Vọng Phu Thạch 

Thạch da nhân da bỉ hà nhân

Độc lập sơn đầu thiên bách xuân

Vạn kiếp diểu vô vân vũ mộng

Nhất trinh lưu đắc cổ kim thân

Lệ ngân bất tuyệt tam thu vũ

Đài triện trường minh nhất đoạn văn

Tứ vọng liên sơn diểu vô tế

Độc giao nhi nữ thiện di luân

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Ḥn Đá Vọng Phu 
 

Là người? Hay đá? Hỡi nàng

Một ḿnh một núi hàng ngàn năm xưa    

Muôn đời không mộng mây mưa

Tấm thân trinh tiết c̣n lưa bấy chừ

Mưa thu ngấn lệ đấy ư?

Lớp rêu ghi lại văn-từ tụng ca

Trùng trùng dẫy núi vườn xa

Di luân chỉ để riêng bà, phải chăng? 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Ḥn Vọng Phu
 

Ai kia là đá hay người?

Non cao đứng sững, giữa trời ngàn năm

Đời đời chẳng mộng ái ân

Chữ Trinh gắn với tấm thân liễu bồ

Mưa thu, ngấn lệ mơ hồ

Thơ Vua c̣n đó, lờ mờ rêu xanh

Núi non trùng điệp bao quanh

Lẽ đâu phận gái một ḿnh lẻ loi? 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Ḥn Vọng Phu
 

Ai đấy nhỉ là người hay đá

Một ḿnh trên núi đứng ngh́n năm

Mây mưa ai có màng đâu tá

Tiết trinh giữ măi gió sương dầm

Mưa thu như lệ tràn đôi má

Rêu như văn khúc khắc thâm trầm

Bốn phía núi non toàn trắng xoá

Lưu danh muôn thuở đấng cài trâm 


 

 

 

Bài Dịch Số 4 

 

Ḥn Vọng Phu 
 

Là người hay đá đứng làm chi

Trên núi ngàn năm ngóng đợi ǵ

Ái ân muôn kiếp không vào mộng

Trinh tiết ngàn đời vẫn khắc ghi

Mưa thu chảy măi như gịng lệ

Rêu xám buông dài tựa đề thi

Chung quanh núi đá trùng trùng điệp

Sao luân thường riêng tặng nữ nhi

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 38

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com