www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #38 :        

 

 

 

  

阮攸

 讀小青記

 

西湖花苑盡成墟

獨吊窗前一紙書

脂粉有神憐死後

文章無命累焚餘

古今恨事天難問

風韻奇冤我自居

不知三百餘年後

天下何人泣素如


-------

 


Nguyễn Du
 

Độc Tiểu Thanh Kư 

Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư

Độc điếu song tiền nhất chỉ thư

Chi phấn hữu thần liên tử hậu

Văn chương vô mệnh luỵ phần dư

Cổ kim hận sự thiên nan vấn

Phong vận kỳ oan ngă tự cư

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đọc Truyện Kư Tiểu Thanh

 

Vườn mai nay biến thành g̣

Trước song trang giấy khóc cho hồn nàng

Phấn son thần-khí c̣n vương

Văn-chương những tưởng văn-chương cửu-tuyền

Oan khiên đồng cảnh tương liên

Người cùng một hội một thuyền mà thôi

Ba trăm năm nữa biết rồi

Có ai c̣n khóc con người Tố-Như 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Đọc Truyện Kư Nàng Tiểu Thanh
 

Vườn cảnh Tây hồ đă hoang sơ

Bên song ta viếng một bài thơ

Son phấn linh thiêng thương đă muộn

Văn chương hệ lụy đốt c̣n dư

Mối hận xưa nay trời nan hỏi

Oan khiên chia sẻ nỗi riêng tư

Ba trăm năm nữa nào ai biết

Thiên hạ ai người khóc Tố Như 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 39

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com