www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #40 :        

 

 

 

  

阮攸

蝶死書中

 

芸窗曾幾染書香

謝卻風流未是狂

薄命有緣留簡籍

殘魂無淚哭文章

蠹魚易醒繁華夢

螢火難灰錦繡腸

聞道也應甘一死

淫書猶勝為花忙


-------

 


Nguyễn Du
 

Điệp Tử Thư Trung
 

Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương

Tạ khước phong lưu vị thị cuồng

Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch

Tàn hồn vô lệ khốc văn chương

Đố ngư dị tỉnh phồn hoa mộng

Huỳnh hoả nan hôi cẩm tú trường

Văn đạo dă ưng cam nhất tử

Dâm thư do thắng vị hoa mang


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Bướm Chết Trong Sách
 

Thư pḥng sách vẫn tỏa mùi hương

Rời bỏ phong lưu chẳng phải cuồng

Mệnh bạc có duyên theo sách vở

Hồn tàn không lệ khóc văn chương

Mọt sách xa rời phồn hoa mộng

Sâu lửa sao thiêu được dạ trường

Dù chết cũng nghe theo đạo lư

Yêu văn, hoa đẹp cũng phải nhường

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 41

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com