www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #41 :        

 

 

 

  

阮攸

幽居其一

 

桃花桃葉落紛紛

門掩斜扉一院貧

住久頓忘身是客

年深更覺老隨身

異鄉養拙初防俗

亂世全生九畏人

流落白頭成底事

西風吹倒小烏巾


-------

 


Nguyễn Du
 

U Cư Kỳ Nhất
 

Đào hoa, đào diệp lạc phân phân

Môn yểm tà phi nhất viện bần

Trú cửu đốn vong thân thị khách

Niên thâm cánh giác lăo tuỳ thân

Dị hương dưỡng chuyết sơ pḥng tục

Loạn thế toàn sinh cửu uư nhân

Lưu lạc bạch đầu thành để sự

Tây phong xuy đảo tiểu ô cân--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Ở Nơi U Tịch Kỳ 1 

Hoa lá cây đào rơi lác đác

Cổng xiêu mái vẹo thấy mà thương

Ngụ-cư lâu riết quên ḿnh khách

Cái già sồng sộc đến thê lương

 

Đất khách quê người đành giả điếc    

Loạn ly kinh sợ biết bao phen

Đầu đă bạc phơ chẳng nên việc

Gió tây thổi rớt chiếc khăn đen

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Ở Chốn Cô-Liêu 

Hoa lá trên cành lác-đác rơi

Cổng, nhà xiêu vẹo, rớt-mồng-tơi

Ở lâu, quên cả thân lưu-lạc

Năm tháng trôi qua, tóc bạc rồi

Đất khách, nên chi câm với điếc

Loạn-ly, e cả bóng con người

Đầu đà phau trắng, đời chưa đạt

Gió thoảng ngoài sân, khăn đă rơi

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Ở Nơi U Tịch Kỳ 1

Hoa lá đào rụng rơi lả tả

Mái nhà nghèo cánh cổng vẹo xiêu

Ngụ đây lâu, ai là khách giả

Năm tháng qua tuổi đă xế chiều

Vờ khờ dại khắp cùng kẻ lạ

Giữ mạng ḿnh sợ loạn ly nhiều

Đă bạc đầu được ǵ đâu cả

Khăn rơi gió thổi thật đ́u hiu


 

 

 

Bài Dịch Số 4 

 

Ở Nơi U Tịch Kỳ 1 
 

Hoa lá đào rơi rụng, bay bay

Nhà tranh thanh bạch cổng xiêu gầy

Lâu rồi ở trọ quên là khách

Năm tháng trôi mau tuổi già đây

Tránh vương thế tục đành giả vụng

Giữ mệnh cho ḿnh sợ vạ lây

Già nua lưu lạc không nên việc

Khăn nhỏ bay theo ngọn gió tây


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 42

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com