www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #43 :        

 

 


 

阮攸

不寐

 

不寐聽寒更

寒更不肯盡

關山引夢長

砧杵催寒近

廢灶聚蝦蟆

深堂出蚯蚓

暗誦天問章

天高何處問

-------


Nguyễn Du
 

Bất Mị 

Bất mị thính hàn canh

Hàn canh bất khẳng tận

Quan san dẫn mộng trường

Châm chử thôi hàn cận

Phế táo tụ hà ma

Thâm đường xuất khâu dận

Ám tụng "Thiên vấn" chương

Thiên cao hà xứ vấn


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đêm Trằn Trọc 

Đêm nằm nghe trống canh dài    

Trống canh lạnh giá điểm hoài thâu đêm    

Quan san làm mộng dài thêm    

Tiếng chầy nện vải như đem lạnh gần    

Cóc nhái tụ họp ngoài sân    

Con giun trong góc lần lần ḅ ra    

Lầm nhầm miệng đọc bài ca    

Trời cao vời vợi biết là hỏi ai?

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Không Ngủ 

Thao thức trong đêm lạnh

Nằm hoài nghe trống canh

Nơi quan san dài mộng

Tiếng chày lạnh rơi nhanh

Cóc nhái vây quanh bếp

Giun ḅ dưới mái tranh

Thầm đọc chương "Thiên Vấn"

Trời cao, hỏi ai, anh ?

 

Bài Dịch Số 3

 

Không Ngủ
 

Nằm nghe tiếng trống canh đêm lạnh

Văng vẳng gần xa măi chẳng ngừng

Giấc mộng quan san tràn ảo ảnh

Chày vang nện vải ngập mờ sương

Cóc nhái quần nhau bên bếp lạnh

Bọ sâu ḅ khắp cả sân đường

Vọng hướng trời cao sao lấp lánh

Hỏi ai, ai thấu nghiệp mênh mông


 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 44 kỳ tới

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com