www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #48 :        

 

 


 

 

阮攸

 秋至

 

四時好景無多日

拋擲如梭喚不回

千里赤身為客久

一庭黃葉送秋來

簾垂小閣西風動

雪暗窮村曉角哀

惆悵流光催白髮

一生幽思未曾開


-------


Nguyễn Du

 

Thu Ch
 

Tứ th hảo cảnh v đa nhật

Phao trịch như thoa hon bất hối

Thin l xch thn vi khch cửu

Nhất đnh hong diệp tống thu lai

Lim thuỳ tiểu cc ty phong động

Tuyết m cng thn hiểu gic ai

Tr trướng lưu quang thi bạch pht

Nhất sinh u tứ vị tằng khai


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1
 

Thu Sang
 

Bốn ma no thấy đu cảnh hảo

Thời gian vun vt tựa thoi đưa

Ngn dặm c đơn đời mộng ảo

L vng rơi ngập cả sn xưa

Gi Ty lay động mnh thu thảo

Vang trong sương lạnh tiếng t v

Mi tc bạc dần trn sng o

Ngậm ngi trọn kiếp cạn sầu chưa ?

 

 

 

Bi Dịch Số 2 

 

Thu Sang
 

Bốn ma cảnh đẹp bao lu

Thời gian như nước qua cầu mi tri

Một mnh phiu bạt xứ người

Giờ đy thu đến l rơi ngập đầy

Trc mnh lay trước gi ty

Xm thn t thổi, sương bay no nng

Tc ngy cng bạc mng lung

Lm sao bung được nỗi lng sầu đau

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Thu Sang
 

Trời đẹp trong năm được mấy ngy?

Bốn ma thấm thoắt tựa chim bay

Xa qu ngn dặm, lm thn khch

Sn trước Thu sang, l rụng đầy

Gc trọ gi ty, rm trc động

T v xm nhỏ, no-nng thay!

Thời gian, mi tc ngy thm bạc

Kiếp sống, u-sầu vẫn ở đy!

 

 

 

Bi Dịch Số 4

 

Thu Sang
 

Bốn ma cảnh đẹp hiếm hoi

Thời gian tri tựa con thoi chẳng về

Một thn trơ trọi xa qu

L thu đ rụng vng hoe sn đầy

Lay mnh gc nhỏ gi ty

T v buồn vẳng sương my mịt m

Bạc đầu thấm thoắt xun thu

Lm sao gỡ được mối u sầu ny

 

 

 

Bi Dịch Số 5

 

Thu Sang
 

Bốn ma cảnh đẹp khng nhiều lắm

Thoi chạy, thời gian chẳng trở về

Đất khch c đơn nơi ngn dặm

L vng thu rụng mảnh sn qu

Gi ty lay động mnh hoa thắm

Sương sớm t v thổi ti t

Thm thoắt thời gian đầu bạc đậm

Lm sao thot được cảnh chề

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 49

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com