www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #49 :        

 

 


 

 

阮攸

秋夜其一

 

繁星歷歷露如銀

東壁寒蟲悲更辛

萬里秋聲催落葉

一天寒色掃浮雲

老來白髮可憐汝

住久青山未厭人

最是天涯倦遊客

窮年臥病桂江津


-------


Nguyễn Du

 

Thu Dạ Kỳ Nhất

 

Phồn tinh lịch lịch lộ như ngân

Đông bích hàn trùng bi cánh tân

Vạn lư thu thanh thôi lạc diệp

Nhất thiên hàn sắc tảo phù vân

Lăo lai bạch phát khả liên nhữ

Trú cửu thanh sơn vị yếm nhân

Tối thị thiên nhai quyện du khách

Cùng niên ngoạ bệnh Quế giang tân

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đêm Thu Kỳ 1
 

Ngàn sao lấp lánh màn sương bạc

Đông phương vách lạnh dế kêu sầu

Muôn dặm lá thu rơi xào xạc

Trời lạnh không mây chỉ một màu

Tóc bạc rồi thương cho tuổi tác

Núi xanh kia chưa dấu chân nào

Buồn thân phận khách du tuổi hạc

Quế giang này năm tháng bệnh đau

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Đêm Thu Kỳ 1

 

Ngàn sao lấp lánh màn sương bạc

Đông phương vách lạnh dế kêu sầu

Muôn dặm lá thu rơi xào xạc

Trời lạnh không mây chỉ một màu

Tóc bạc rồi thương cho tuổi tác

Núi xanh kia chưa dấu chân nào

Buồn thân phận khách du tuổi hạc

Quế giang này năm tháng bệnh đau


 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Đêm Thu Kỳ 1

 

Ngàn sao lấp lánh màn sương

Vách đông lạnh ngắt dế buồn kêu than

Tiếng thu giục lá rơi ngàn

Bầu trời thăm thẳm không làn mây bay

Tuổi già tóc bạc thương thay

Chưa hề bước đến rừng cây xa vời

Khách du mỏi mệt v́ đời

Suốt năm đau ốm dưới trời Quế giang

 

 

 

Bài Dịch Số 4

 

Đêm Thu Kỳ 1

 

Sao sáng tỏ đầy trời lấp lánh

Dế tường đông kêu lạnh bi ai

Thu về lá rụng muôn nơi

Khung trời lạnh ngắt đâu rồi vầng mây

Thương thay cho râu mày bạc trắng

Núi chưa chê, trọ đặng lâu rồi

Buồn cho khách chốn xa vời

Quế Giang trọn một năm trời ốm đau

 

 

 

Bài Dịch Số 5

 

Đêm Thu Kỳ 1

 

Màn sương lấp lánh ngàn sao

Dế kêu buồn thảm bên rào vách đông

Dặm xa lá rụng lạnh lùng

Bầu trời lạnh ngắt, mây không bay về

Tóc nay đă bạc ê chề

Núi kia thăm thẳm bốn bề vắng tanh

Buồn cho thân khách lữ hành

Quế giang ôm bệnh, mong manh kiếp người

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 50 kỳ tới

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com