www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #50 :        

 

 


 

 

阮攸

 秋夜其二

 

白露為霜秋氣深

江城草木共蕭森

剪燈獨照初長夜

握髮經懷末人心

千里江山頻悵望

四時煙景獨沉吟

早寒已覺無衣苦

何處空閨催暮砧


-------


Nguyễn Du

 

Thu Dạ Kỳ Nhị


Bạch lộ vi sương thu kh thm

Giang thnh thảo mộc cộng tiu sm

Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ

c pht kinh hoi mạt nhn tm

Thin l giang sơn tần trướng vọng

Tứ th yn cảnh độc trầm ngm

Tảo hn dĩ gic v y khổ

H xứ khng khu thi mộ chm--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1
 

Đm Thu Kỳ 2
 

Mc trắng thnh sương qui-kh su

Ven sng cy cỏ đứng u sầu

Bi tc m lo cho ch ngưyện

Khu đn cho đỡ tối đm thu

Non sng nghn dặm tiu-điều qu

Phong cảnh quanh năm khiến dạ rầu

Mới rt đ run v thiếu o

Tiếng người đập vải vẳng nơi đu?

 

 

 

Bi Dịch Số 2 

 

Đm Thu Kỳ 2

 

Kh thu thăm thẳm dầy sương trắng

Bn sng cy cỏ qu tiu điều

Khu ngọn đn soi đm tĩnh lặng

Ch nguyện tn, bi tc đu hiu

Nghn dặm non sng trng qu vắng

Quanh năm phong cảnh thật buồn thiu

Khng o che thn mnh trĩu nặng

Từ đu vang tiếng dệt suốt chiều


 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Đm Thu Kỳ 2

 

Kh thu thăm thẳm dầy sương

Giang thnh cy cỏ buồn thương no nng

Đn khuya soi chiếu mng lung

Tc đầu cn bi, ch hng cn đu

Non sng cảnh cứ đeo sầu

Cho năm thng vắng, cho bầu rượu vơi

o đu che lạnh thn người

Tiếng ai dệt vải, r rời chiều hm

 

 

 

Bi Dịch Số 4

 

Đm Thu Kỳ 2

 

Sương mc trắng, thu vng tn tạ

Cy bn sng tất cả tiu điều

Đm di đn rọi c liu

Tc sương bi mi với nhiều thương tm

Non sng đ m thầm buồn b

Cảnh bốn ma thương dạ bi ngi

Lạnh khng o ấm sao vui

Tiếng ai đập vải từ nơi no về

 

 

 

Bi Dịch Số 5

 

Đm Thu Kỳ 2

 

Kh đậm vo thu lng lnh sương

Bn sng cy cỏ thấy m thương

Chong đn rọi suốt đm hoang vắng

Bi tc thương hoi dạ vấn vương

Ngn dặm giang sơn buồn ho hắt

Bốn ma phong cảnh vắng th lương

Lạnh khng o ấm sao vui được

Chiều xuống ai kia đập vải hường

 


                         

 

 

 

 

Bi Thơ số 51

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com