www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #51:        

 

 


 

 

阮攸

送阮士有南歸

 

南山有鳥含精華

飛去飛來輕網羅

鴻嶺有人來做主

白頭無賴不還家

生平文彩殘籠鳳

浮世功名走壑蛇

歸去故鄉好風月

午窗無夢到天涯


-------


Nguyễn Du

 

Tống Nguyễn Sĩ Hữu Nam Quy
 

Nam Sơn hữu điểu hàm tinh hoa

Phi khứ phi lai khinh vơng la

Hồng Lĩnh hữu nhân lai tố chủ

Bạch đầu vô lại bất hoàn gia

Sinh b́nh văn thái tàn lung phượng

Phù thế công danh tẩu hác xà

Quy khứ cố hương hảo phong nguyệt

Ngọ song vô mộng đáo thiên nha (nhai)

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam

 

Miền Nam non thẳm, con chim đẹp

Bay tới lui bất chấp lưới trời

Chủ Hồng Lĩnh tâm tày gang thép

Chí lớn ta đây đă lịm rồi

Chim phượng trong lồng đành xép nép

Công danh rắn lũi bất phùng thời

Bạn trở về hưởng vui cảnh đẹp

Bên cửa thiu thiu, chẳng mộng đời

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam
 

 

Núi Nam chim ngậm cát-tường

Bay qua bay lại xem thường vơng-la

Non Hồng có chủ rồi a?

Riêng ta đầu bạc, về nhà cũng không

Xác xơ như phượng trong lồng

Công danh như rắn hăi hùng trong hang

Bạn về quê hưởng thanh nhàn

Trước song trưa ngủ chẳng màng công danh


 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam

 

Núi nam chim chóc rất tinh anh

Nh́n bẫy, khinh thường cứ lượn quanh

Hồng Lĩnh có người vừa trở lại

Bạc đầu ai đó chẳng về nhanh

Trong lồng chim phượng, đâu nho nhă

Vào động bày trăn, hết chức danh

Nay bạn có trăng thôi viễn mộng

Ngủ trưa bên cửa gió lay mành


 

 

 

Bài Dịch Số 4

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam


Núi Nam chim chóc khôn lanh

Xem thường cạm bẫy bay quanh chẳng nề

Dưới chân Hồng Lĩnh người về

C̣n ai tóc bạc vẫn quê xa rời

Dáng nho như phượng lồng thôi

Công danh lại tựa rắn chui hang cùng

Về quê bạn hưởng trăng trong

Gió lùa song cửa mộng không xa vời


 

 

 

Bài Dịch Số 5

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam

 

Chim đẹp núi Nam từng bay nhảy

Bẫy người giăng mắc sá ǵ đâu

Nơi Hồng Lĩnh chim hằng lừng lẫy

C̣n ta đây tóc đă bạc đầu

Thân xơ xác chim lồng khó vẫy

Kiếp trơ vơ nhẹ nợ công hầu

Mừng cho bạn vui phong cảnh ấy

Ta đây thiu ngũ mộng ǵ đâu


 

 

 

Bài Dịch Số 6

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam
 

Có con chim đẹp núi Nam

Bẫy người giăng mắc chả làm ǵ ai

Làm chủ Hồng Lĩnh từ nay

Riêng ta đầu tóc bạc chầy phương xa    

Phượng lồng thân đă xác xơ

Công danh như rắn vật vờ lỗ trâu

Bạn về vui hưởng công hầu

Ta đây thiu ngủ ham đâu mộng đời


 

 

 

Bài Dịch Số 7

 

Đưa Bạn Nguyễn Sĩ Về Nam
 


Chim Nam ngậm tinh hoa

Lưới bẫy coi như pha

Non Hồng nay có chủ

C̣n tôi vẫn xa nhà

Văn vẻ không c̣n nữa

Công danh cũng bỏ qua

Gió trăng huynh nhàn hưởng

Ước mơ ǵ đâu xa

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 52 kỳ tới

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com