www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #54:        

 

 


 

 

阮攸

滯客
 

滯客淹留南海中

寂寥良夜與誰同

歸鴻悲動天河水

戍鼓寒侵夏夜風

人到窮途無好夢

天回苦海促浮蹤

風塵隊裡留皮骨

客枕蕭蕭兩鬢蓬


-------


Nguyễn Du
 

 

Trệ Khách
 

Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung

Tịch liêu lương dạ dữ thuỳ đồng

Quy hồng bi động thiên hà thuỷ

Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong

Nhân đáo cùng đồ vô hảo mộng

Thiên hồi khổ hải xúc phù tung

Phong trần đội lư lưu b́ cốt

Khách chẩm tiêu tiêu lưỡng mấn bồng

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Khách Mỏi Mệt


Nam-Hải sao nằm bẹp măi thôi

Đêm khuya ai kẻ sẻ đầy vơi

Cánh hồng sông Bạc kêu bi thảm

Tiếng trống cầm canh lạnh mái hồi    

Người tới đường cùng tan mộng đẹp

Trời đem bể khổ giục thân người

Phong trần đất khách xương da bọc

Trên gối xa quê tóc bạc rồi

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

 

Khách Mỏi Mệt
 

Chồn chân lữ khách bờ Nam Hải

Vắng lặng đêm khuya ngỏ với ai

Chim Hồng kêu động trời tê tái

Tiếng trống cầm canh vẳng ngắn dài    

C̣n đâu mộng đẹp đời ngang trái

Trời giục ḷng khắp nẻo chông gai

Cho kiếp phong trần thân khổ ải

Tựa gối bâng khuâng tóc rối bời

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

 

Khách Mỏi MệtBơ vơ thân khách biển Nam

Đêm nay cùng với ai đàm đạo đây

Chim hồng kêu thảm trời mây

Trống canh theo gió lạnh đầy hè khuya

Khốn cùng mộng đẹp khôn về

Trời tuy bắt khổ chẳng nề phiêu lưu

Thân gầy đất khách tiêu điều

Nằm buông tóc rủ phiêu diêu gối buồn

 

 

 


 

Bài Dịch Số 4

 

Khách Mỏi Mệt
 

Trên bờ Nam Hải dừng chân

Đêm khuya ai sẻ một lần tâm ta

Chim Hồng khuấy động thiên hà

Trống canh văng vẳng gần xa lạnh lùng

Mộng tan trên bước đường cùng

Trời đem bể khổ giục ḷng tha phương

Phong trần thấm tận da xương

Buồn cho gối chiếc đau thương mái đầu

 

 

 

 

Bài Dịch Số 5

 

Khách Mỏi Mệt
 

Biển Nam ta nằm dài

Đêm lạnh bạn cùng ai

Chim Hồng kêu trời thảm

Gió vọng trống canh hoài

Đường cùng tan mộng đẹp

Khổ cực giục ḷng trai

Phong trần xương da bọc

Nằm tóc xơa bên vai

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 55

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com