www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #55:        

 

 


 

 

阮攸
 

漫興其一

 

百年身世委風塵

旅食江津又海津

高興久無黃閣夢

虛名未放白頭人

三春積病貧無藥

卅載浮生患有身

遙憶家鄉千里外

澤車段馬愧東鄰


-------


Nguyễn Du
 

Mạn Hứng Kỳ Nhất

 

Bách niên thân thế uỷ phong trần

Lữ thực giang tân hựu hải tân

Cao hứng cửu vô hoàng các mộng

Hư danh vị phóng bạch đầu nhân

Tam xuân tích bệnh bần vô dược

Táp tải phù sinh hoạn hữu thân

Dao ức gia hương thiên lư ngoại

Trạch xa đoạn mă quư đông lân

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

 

Mạn Hứng Kỳ 1


Thôi th́ phó mặc bể dâu

Lâu rồi cũng đă c̣n đâu mộng vàng

Hư danh già vẫn đa mang

Ba xuân bệnh chẳng thuốc thang v́ nghèo

Bao năm trôi nổi bọt bèo

Hết miền sông lại sớm chiều biển khơi

Nhớ thương quê cũ xa vời

Thấy người sung túc thẹn ơi thân ḿnh

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

 

Mạn Hứng Kỳ 1


Trăm năm phó thác chốn phong trần

Bến sông cạnh biển măi dừng chân

Vui đă xa xưa không mộng đẹp

Già mà vẫn giữ cái hư danh

Ba xuân nằm bệnh nghèo không thuốc

Mấy chục năm trời khổ tấm thân

Nhớ quê ngàn dặm ḷng u uất

Thẹn với người sang ở cạnh gần

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

 

Mạn Hứng Kỳ 1
 

Trăm năm cuộc thế đời sương gió
Trôi nổi biển sông măi dật dờ
Khi hứng mộng vàng đâu ấp ủ
Hư danh kia nào dễ buông tha
Bệnh hoạn lỉên miên nghèo khốn khó
Ba mươi năm thân mạng âu lo
Ḱa thiên hạ ngựa xe giàu có
Ḿnh nghèo hèn xe ngựa xác xơ

 

 

 


 

Bài Dịch Số 4

 

Mạn Hứng Kỳ 1


Trăm năm cuộc thế dật dờ
Nổi trôi sông biển bơ vơ kiếp người
Mộng vàng đă tắt lâu rồi
Hư danh sao vẫn ngậm ngùi cho thân
Bệnh dài suốt cả mùa xuân
Thuốc men không có trăm phần âu lo
Ngựa xe hàng xóm nhỏ to
Số nghèo xe ngựa thẹn cho riêng ḿnh


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 56

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com