www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #56:        

 

 


 

 

阮攸

 

漫興其二

 

行腳無根任轉蓬

江南江北一囊空

百年窮死文章裏

六尺浮生天地中

萬里黃冠將暮景

一頭白髮散西風

無窮今古傷心處

依舊青山夕照紅


-------


Nguyễn Du
 

Mạn Hứng Kỳ Nhị

 

Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng

Giang nam giang bắc nhất nang không

Bách niên cùng tử văn chương lư

Lục xích phù sinh thiên địa trung

Vạn lư hoàng quan tương mộ cảnh

Nhất đầu bạch phát tản tây phong

Vô cùng kim cổ thương tâm xứ

Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

 

Mạn Hứng Kỳ 2
 

Chân đi như cỏ bồng trôi dạt

Chiếc đăy phiêu lưu nam, bắc sông

Trăm năm thơ tứ đời xơ xác

Tấm thân trôi nổi khắp tây đông

Trăm dặm mũ vàng ôm tóc bạc

Che gió trời chiều thổi rối tung

Cổ kim c̣n gợi niềm man mác

Núi xanh măi nhuốm bóng chiều hồng


 

 

 

Bài Dịch Số 2 


Mạn Hứng Kỳ 2
 

Chân đi như ngọn cỏ bồng

Phiêu lưu nam, bắc bên sông dạt dờ

Trăm năm thơ tứ xác xơ

Tấm thân trôi nổi bơ vơ đất trời

Mũ vàng muôn dặm chơi vơi

Gió tây tung thổi sương rơi bạc đầu

Cổ kim gợi ức thương đau

Núi xanh kia vẫn ch́m sâu nắng chiều

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Mạn Hứng Kỳ 2


Phiêu du như ngọn cỏ bồng

Giang-nam, Giang-bắc túi không dính tiền

Văn-chương cùng tử bách niên

Tấm thân sáu thước lênh đênh đă nhiều

Mũ vàng bạc thếch nắng chiều

Tóc mai lốm đốm ra điều phong sương

Chuyện xưa gợi lại tang thương

Núi xanh với bóng tà-dương măi c̣n

 

 


 

Bài Dịch Số 4

 

Mạn Hứng Kỳ 2


Chân bước phiêu diêu tựa cỏ bồng

Giang nam, Giang bắc túi nhẹ không

Trăm năm lận đận đời văn nghiệp

Một kiếp long đong chốn ruộng đồng

Muôn dặm mũ vàng chiều nhạt nắng

Bạc đầu tóc rối gió vào đông

Nghe chuyện xưa nay ḷng cảm khái

Núi xanh vẫn đậm ánh dương hồng

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 57

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com