www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #58:        

 

 


 

 

阮攸

 渭潢營

 

渭潢江上渭潢營

樓櫓參差接太青

古渡斜陽看飲馬

荒郊靜夜亂飛螢

古今未見千年國

形勢空留百戰名

莫向清華村口望

疊山不改舊時聲


-------


Nguyễn Du
 

 

Vị Hong Doanh
 

Vị Hong giang thượng Vị Hong doanh

Lu lỗ sm si tiếp thi thanh

Cổ độ t dương khan ẩm m

Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh

Cổ kim vị kiến thin nin quốc

Hnh thế khng lưu bch chiến danh

Mạc hướng Thanh Hoa thn khẩu vọng

Điệp Sơn bất cải cựu th thanh

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1 

 

Qun Doanh Vị Hong
 

Bn sng nhc thấy c qun doanh

Nhấp nh chi gc trọc trời xanh

Trn bến đ xưa ngựa uống nước

Đồng hoang đom đm lp lo nhanh

Xưa nay triều-đại khng di mấy

Cn chăng l cổ-chiến-trường danh

Đừng nhn về phi Thanh-hoa nữa

Dẫy ni Điệp-sơn mi mi xanh

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2 


Qun Doanh Vị Hong
 

Qun doanh Vị cn bn sng Vị

Nhấp nh chi gc đến my xanh

Bến nước xưa ngựa vang tiếng h

Cnh đồng hoang đm lập le nhanh

Triều đại no ngn năm chẳng lụy

Cn nghe trăm trận đấu phn tranh

Nhn lại Thanh Hoa thm bận tr

Dy Điệp sơn kia vẫn mi xanh

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Qun Doanh Vị Hong


Sng Vị cn lại qun doanh

Nhấp nh chi gc my xanh che mờ

Ngựa hằng uống nước bến xưa

Đồng hoang đm vắng lập lờ đm bay

Ngn năm triều đại đổi thay

Chiến tranh trăm trận ngy nay đu cn

Thanh Hoa nhn lại thm buồn

Mu xanh vẫn điểm Điệp Sơn mun trng

 

 

 


 

Bi Dịch Số 4

 

 

Qun Doanh Vị Hong


Trại qun trn bến Vị Hong

Chi canh rải rc thnh hng xiu xiu

Bến xưa ngựa uống nước chiều

Bi hoang đom đm bay nhiều đm đm

Triều no cũng chẳng lu bền

Nơi đy chiến trận cn rền tiếng vang

Đừng nhn Thanh Ha v vng

Điệp Sơn khng đổi nay cng xanh tươi

 

 

 


 

Bi Dịch Số 5

 

Qun Doanh Vị Hong
 

Doanh trại lập bn sng

Chi cao rải khắp vng

Ngựa dong chiều bến cũ

Đm đm sng đầy đồng

Triều đại no lu được

Nhớ trận chiến đy khng

Đừng nhn về Thanh Ha

Ni Điệp xanh v cng

 

 

 


 

Bi Dịch Số 6

 

Qun Doanh Vị Hong


Vị Hong cỏn doanh trại

Chi gc chọc trời cao

Đm le giữa đm sao

Bến xưa ngựa uống nước

Triều no tồn tại được

Chiến tranh tắt lịm rồi

Thanh Ha cuộc đổi đời

Điệp sơn cn xanh mi

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 59

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com