www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #59:        

 

 


 

 

阮攸

 渡富農江感作

 

農水東流去

滔滔更不回

青山傷往事

白髮復重來

春日商船合

西風古壘開

遊人無限感

芳草遍天涯


-------


Nguyễn Du
 

Độ Phú Nông Giang Cảm Tác


Nông thuỷ đông lưu khứ

Thao thao cánh bất hồi

Thanh sơn thương văng sự

Bạch phát phục trùng lai

Xuân nhật thương thuyền hợp

Tây phong cổ lũy khai

Du nhân vô hạn cảm

Phương thảo biến thiên nhai

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

 

Qua Sông Phú Nông Cảm Tác


Một ḍng cuồn cuộn Phú Nông

Nước trôi chảy măi về đông tháng ngày

Bạc đầu nay trở về đây

Hoang vu vẫn ngọn gió tây qua thành

Buồn trông dăy núi xanh xanh

Khách đi chan chứa mối t́nh xa xôi

Ngày xuân tấp nập thuyền trôi

Cỏ thơm xanh ngát chân trời mênh mông

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2 


 

Qua Sông Phú Nông Cảm Tác


Cuồn cuộn ḍng Phú Nông

Nước chảy măi về đông

Trở về nay đầu bạc

Núi xanh buồn bă trông

Ngày xuân thuyền tấp nập

Gió tây thổi thành không

Du khách t́nh chan chứa

Cỏ xanh thơm ngát đồng

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Qua Sông Phú Nông Cảm Tác


Phú Nông sông chảy về đông

Nước trôi trôi măi, đi không trở về

Núi cao chuyện cũ năo nề

Nay ta đâu bạc, chân lê chốn này

Ngày xuân thuyền tấp nập đầy

Thành xưa bỏ trống, gió tây lạnh lùng

Khách du t́nh cảm bâng khuâng

Cỏ thơm xanh biếc chập chùng chân mây

 

 

 


 

Bài Dịch Số 4

 

 

Qua Sông Phú Nông Cảm Tác


Phú Nông sông chảy

Nước măi không về

Chuyện cũ năo nề

Bạc đầu lê bước

Thuyền đầy bến nước

Thành không gió luồng

Du khách bâng khuâng

Cỏ thơm xanh ngát

 

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 60

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com