www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #60
       

 

 


 

 

阮攸

黃梅橋晚眺

 

黃梅橋上夕陽紅

黃梅橋下水流東

元氣浮沉滄海外

晴嵐吞吐亂流中

短蓑漁枕孤舟月

長笛童吹古徑風

大地文章隨處見

君心何事太匆匆


-------


Nguyễn Du
 

Hoàng Mai Kiều Văn Thiếu
 

Hoàng Mai kiều thượng tịch dương hồng

Hoàng Mai kiều hạ thuỷ lưu đông

Nguyên khí phù trầm thương hải ngoại

T́nh lam thôn thổ loạn lưu trung

Đoản thoa ngư chẩm cô chu nguyệt

Trường địch đồng xuy cổ kính phong

Đại địa văn chương tuỳ xứ kiến

Quân tâm hà sự thái thông thông

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

 

Ngắm Cảnh Chiều Trên Cầu Hoàng Mai


Cầu Hoàng Mai bóng chiều nhuộm đỏ

Dưới chân cầu nước chảy về đông

Ngoài biển rộng khí nguyên sáng tỏa

Trên núi cao hơi lạnh tràn sông

Tiếng sáo bay nhẹ nhàng trong gió

Ánh trăng soi dịu chiếc thuyền nông    

Cảnh đẹp mười phương đều rạng rỡ

Ai không ngắm cảnh thỏa trong ḷng ? 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Ngắm Cảnh Chiều Trên Cầu Hoàng Mai
 

Trên cầu nhạt nắng chiều hồng

Dưới cầu nước chảy về đông êm đềm

Biển khơi nguyên khí nổi ch́m

Khói từ vùng núi trải mềm mặt sông

Gối đơn giấc nguyệt ngư ông

Gió đưa tiếng sáo mục đồng thổi tiêu

Đâu đâu cảnh đẹp cũng nhiều

Việc ǵ vất vă phiêu diêu xứ người

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 61

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com