www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #62:

 

 

 


 

 

貝林

何日君再來

 

好花不常開

好景不常在

愁堆解笑眉

淚灑相思帶

 

曉露濕中庭

沉香飄戶外

寒鴉依樹棲

明月照高台

 

玉漏頻相催

良辰去不回

一刻千金價

痛飲莫徘徊

 

停唱陽關疊

重擊白玉杯

殷勤頻致語

牢牢撫君懷

 

-------

 

Bối Lâm

 

Hà Nhật Quân Tái Lai
 

Hảo hoa bất thường khai

Hảo cảnh bất thường tại

Sầu đôi giải tiếu my

Lệ sái tương tư đái

 

Hiểu lộ thấp trung đ́nh

Trầm hương phiêu hộ ngọai

Hàn nha y thụ thê

Minh nguyệt chiếu cao đài

 

Ngọc lậu tần tương thôi

Lương thần khứ bất hồi

Nhất khắc thiên kim giá

Thống ẩm mạc bồi hồi

 

Đ́nh xướng Dương Quan Điệp

Trùng kích bạch ngọc bôi

Ân cần tần chí ngữ

Lao lao phủ quân hoài

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 
 

Bao Giờ Anh Trở Lại


Hoa đẹp hiếm khi nở

Cảnh đẹp mấy khi c̣n

Buồn vương trên khóe mắt

Lệ đẫm áo tương tư

 

Sương sớm thấm mái đ́nh

Trầm hương vương ngoài ngơ

Quạ lạnh run trên cây

Đài cao trăng sáng tỏ

 

Đồng hồ dục người đi

Ngày vui không trở lại

Mỗi khắc giá ngàn vàng

Say đi đừng khắc khoải

 

Đừng ca Dương Quan nữa

Cụng chén với nhau đi

Dặn ḍ lời tâm sự

Xin anh ghi trong ḷng

 

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Ngày Nào Anh Trở Lại


Hoa đẹp không thường nở

Ngày vui chẳng được nhiều

Sầu tan mi hớn hở

Lệ xóa nét thương yêu

 

Trước sân sương sớm phủ

Trầm hương tỏa bên song

Trên cây chim c̣n ngủ

Trăng sáng chiếu lầu hồng

 

Dục nhau nâng chén ngọc

Lưu luyến phút giây này

Ngày vui qua mấy chốc

Hăy uống cho thật say

 

Khúc Dương thôi lạc giọng

Mời lại ly rượu nồng

Dặn ḍ t́nh trân trọng

Xin khắc ghi trong ḷng
 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 63

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com