www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #63:

 

 

 


 

 

阮攸

記夢

 

逝水日夜流

遊子行未歸

經年不相見

何以慰相思

夢中分明見

尋我江之湄

顏色是疇昔

衣飭多參差

始言苦病患

繼言久別離

帶泣不終語

彷彿如隔帷

平生不識路

夢魂還是非

疊山多虎廌

藍水多蛟螭

道路險且惡

弱質將何依

夢來孤燈清

夢去寒風吹

美人不相見

柔情亂如絲

空屋漏斜月

照我單裳衣

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Kư Mộng

 

Thệ thuỷ nhật dạ lưu

Du tử hành vị quy

Kinh niên bất tương kiến

Hà dĩ ủy tương ti (tư)

Mộng trung phân minh kiến

Tầm ngă giang chi mi

Nhan sắc thị trù tích

Y sức đa sâm si

Thuỷ ngôn khổ bệnh hoạn

Kế ngôn cữu biệt ly

Đới khấp bất chung ngữ

Phảng phất như cách duy

B́nh sinh bất thức lộ

Mộng hồn hoàn thị phi

Điệp sơn đa hổ trĩ

Lam thuỷ đa giao ly

Đạo lộ hiểm thả ác

Nhược chất tương hà y

Mộng lai cô đăng thanh

Mộng khứ hàn phong xuy

Mỹ nhân bất tương kiến

Như t́nh loạn như ty

Không ốc lậu tà nguyệt

Chiếu ngă đan thường y

 

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 
 

Ghi Lại Giấc Mộng
 

Suốt ngày đêm nước chảy

Người đi xa chưa về

Nhiều năm mong rồi đấy

Biết an ủi bằng chi ?

Trong mộng nay lại thấy

T́m gặp ta sông này

Vẻ mặt không đổi mấy

Nhưng áo quần không ngay

Thoạt tiên than bệnh khổ

Sầu xa cách lâu ngày

Nghẹn ngào lời than thở

Phảng phất như khói mây

Thực hay hư chẳng rơ

Nàng đâu biết nơi đây

Tam Điệp nhiều báo hổ

Lam Giang thuồng luồng đầy

Thủy bộ bao hiểm trở

Thân gái nhờ cậy ai

Mộng vào đèn mờ tỏ

Mộng tan gió lạnh hoài

Người đẹp không thấy nữa

Ḷng nhung nhớ xót xa

Nhà trống trăng xế cửa

Rọi sáng áo đơn ta

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 64

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com