www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #66:

 

 

 


 

 

阮攸

憶家兄

 

六塔城南繫一官

海雲夜渡石巑岏

窮陬嵐瘴三年戍

故國煙花二月寒

一別不知何處住

重逢當作再生看

海天茫渺千餘里

神魄相求夢亦難

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Ức Gia Huynh
 

Lục Tháp thành nam hệ nhất quan

Hải Vân dạ độ thạch toàn ngoan

Cùng tưu lam chướng tam niên thú

Cố quốc yên hoa nhị nguyệt hàn

Nhất biệt bất tri hà xứ trú

Trùng phùng đương tác tái sinh khan

Hải thiên mang diểu thiên dư lư

Thần phách tương cầu mộng diệc nan


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 
 

Nhớ Anh


Anh đi Lục Tháp làm quan

Hải Vân cách trở, đường ngàn dặm xa

Ba năm, nước độc, rừng già

Tháng hai trời lạnh, nhớ nhà không anh

Nơi đâu ? Em cũng chẳng rành

Trùng phùng gặp mặt thôi đành kiếp sau

Mênh mang vạn dặm t́m nhau

Dù trong giấc mộng cũng đâu dễ ǵ


 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Nhớ Anh
 

Anh đi Lục Tháp để làm quan

Qua Hải Vân đêm, khó dặm ngàn

Ḍng dă ba năm nơi nước độc

Quê xưa có nhớ, lúc đông hàn

Từ ngày giă biệt, anh đâu nhỉ

Gặp kiếp sau ta quyết chẳng tan

Bốn bể bao la xa vạn dặm

Gặp trong giấc mộng cũng gian nan                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 67

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com