www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #67:

 

 

 


 

 

阮攸

夜坐

 

四壁蛩聲鬧夜綿

隘床移向曲欗邊

微風不動霜垂地

斜月無光星滿天

今古閒愁來醉後

蓴鱸香思在秋先

白頭所計維衣食

何得狂歌似少年

 
-------

 

Nguyễn Du

Dạ Tọa 
 

Tứ bch cng thanh no dạ min

Ải sng di hướng khc lan bin

Vi phong bất động sương thy địa

T nguyệt v quang tinh mn thin

Kim cổ nhn sầu lai ty hậu

Thuần l hương tứ tại thu tin

Bạch đầu sở kế duy y thực

H đắc cuồng ca tự thiếu nin--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1 
 

Ngồi Trong Đm
 

Bốn bề tiếng dế đm thu

Rời giường tới cạnh song lầu nhn ra

Gi về sương vẫn m sa

Đầy trời sao sng, trăng t về ty

Nỗi buồn kim cổ khi say

Đời hưu in đậm những ngy sang thu

Bạc đầu sinh kế rối m

Sao mnh ngng được suốt từ thiếu nin

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2 

 

Ngồi Trong Đm
 

Tiếng dế quanh tường vọng suốt đm

Dời giường đến cạnh cửa bn hin

Gi vi vt thổi sương cn đọng

Trăng lặn cho ngn sao sng ln

Những lc say sưa buồn chẳng dứt

Vo thu c được th điền vin ?

Bạc đầu cn mi tm sinh kế

Lại ht ngng cuồng tự thiếu nin

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 68

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com