www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #68:

 

 

 


 

 

阮攸 

望天台寺
 

天台山在帝城東

隔一條江似不通

古寺秋埋黃葉裏

先朝僧老白雲中

可憐白髮供驅驛

不與青山相始終

記得年前曾一到

景興猶掛舊時鐘

 
-------

 

Nguyễn Du

Vọng Thiên Thai Tự
 

Thiên Thai sơn tại đế thành đông

Cách nhất điều giang tự bất thông

Cổ tự thu mai hoàng diệp lư

Tiên triều tăng lăo bạch vân trung

Khả liên bạch phát cung khu dịch

Bất dữ thanh sơn tương thủy chung

Kư đắc niên tiền tằng nhất đáo

Cảnh Hưng do quải cựu thời chung--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Xa Trông Chùa Thiên Thai
 

Thiên-Thai, núi cuối thành đông
Cách sông, nên ngỡ chẳng thông đôi bờ
Lá thu vùi khuất điện-thờ
Trào xưa, sư dạo lờ-mờ trên mây
Xót thân, vất-vả tuổi này
Chẳng cùng non-nước vui-vầy sớm-hôm
Nhớ năm qua, có viếng thăm
Được coi chuông cổ từ thời Cảnh-Hưng 

 

 

Bài Dịch Số 2
 

Xa Trông Chùa Thiên Thai


Núi Thiên-Thai cuối thành đông
Cách sông, nào thấy vân ṃng lối sang
Chuà xưa ngập dưới lá vàng
Vị sư già cưỡi mây Hàng đi đâu?
Khá thương cực nhọc bạc đầu
Chẳng cùng non nước sánh mầu thủy chung
Nơi đây năm ngoái thăm vùng
Được coi chiếc đại-hồng-chung tráng-hùng

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Xa Trông Chùa Thiên Thai


Thiên Thai ở cuối thành đông

Cách con sông nhỏ tưởng chừng khó sang

Ngôi chùa ngập lá thu vàng

Sư ông hiện giữa mây ngàn triều xưa

Thương ḿnh tóc bạc phất phơ

Chẳng cùng non nước vẹn bờ thủy chung

Nơi đây năm trước đă dừng

Ngắm chuông thiên cổ Cảnh Hưng bao đời

 

 
 

Bài Dịch Số 4

 

Xa Trông Chùa Thiên Thai


Thiên Thai tận cuối thành đông

Đường đi trắc trở, cách sông xa vời

Chùa xưa ngập lá vàng rơi

Sư già triều trước thiền nơi mây hồng

Thương ḿnh tóc bạc long đong

Chẳng cùng non cảnh thong dong cuối đời

Chùa này năm trước tới chơi

Thấy chuông cổ đúc từ thời Cảnh Hưng

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 69

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com