www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #69:

 

 

 


 

 

阮攸

鳳凰路上早行

 

征夫懷往路

夜色尚蒙蒙

月落猿聲外

人行虎跡中

力衰常畏露

髮短不禁風

野宿逢樵者

相憐不在同

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Phượng Hoàng Lộ Thượng Tảo Hành

 

Chinh phu hoài văng lộ

Dạ sắc thượng mông mông

Nguyệt lạc viên thanh ngoại

Nhân hành hổ tích trung

Lực suy thường úy lộ

Phát đoản bất cấm phong

Dă túc phùng tiều giả

Tương liên bất tại đồng--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Trên Đường Phượng Hoàng

 

Nghĩ đến đường rừng rú

Trời đêm sắc mầng quân

Trăng lặn nghe vượn hú

Cọp c̣n in dấu chân

 Sức yếu sợ sương móc

Gíó thổi ngại ngần đâu

Gặp tiều-phu chốn vắng

Thương chẳng cần giống nhau 

 

 

Bài Dịch Số 2
 

Trên Đường Phượng-Hoàng


Lữ khách trên đường vắng

Trời đêm bóng mập mờ

Vượn kêu buồn trăng lặn

Dấu hùm bước thẩn thơ

Sức yếu trời sương nặng

Tóc ngắn gió phất phơ

Nhà tiều phu đêm lặng

Khác nhau chẳng hững hờ

 


 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Trên Đường Phượng-Hoàng
 

Trời đêm bóng vẫn mờ mờ

Đường xa lữ khách lặng lờ lê chân

Vượn kêu trăng sáng lặn dần

Dấu chân cọp cũ lần lần bước đi

Sức già sương nặng bờ mi

Gió lay tóc ngắn mấy khi lạnh lùng

Gặp tiều phu xẻ tấm ḷng

Dầu cho ai khác vẫn chung t́nh người

 

 
 

Bài Dịch Số 4

 

Trên Đường Phượng Hoàng


Sáng sớm, trời c̣n tối

Khách lo đường dặm xa

Chân cọp c̣n in lối

Vượn hú, ánh trăng tà

Tóc ngắn mặc gió thổi

Sức yếu ngại sương sa

Ngủ nhờ người đốn củi

Khác cảnh vẫn thương ta

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 70

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com