www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #70:

 

 

 


 

 

阮攸

夢得採蓮

 

緊束蛺蝶裙

採蓮棹小艇

湖水何浺瀜

水中有人影

 

採採西湖蓮

花實俱上船

花以贈所畏

實以贈所憐

 

今晨去採蓮

乃約東鄰女

不知來不知

隔花聞笑語

 

共知憐蓮花

誰者憐蓮幹

其中有真絲

牽連不可斷

 

蓮葉何青青

蓮花嬌盈盈

採之勿傷藕

明年不復生

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Mộng Đắc Thái Liên
 

Khẩn thúc kiệp điệp quần

Thái liên trạo tiểu đĩnh

Hồ thuỷ hà xung dung

Thủy trung hữu nhân ảnh

 

Thái thái Tây Hồ liên

Hoa thực câu thướng thuyền

Hoa dĩ tặng sở uư

Thực dĩ tặng sở liên

 

Kim thần khứ thái liên

Năi ước đông lân nữ

Bất tri lai bất tri

Cách hoa văn tiếu ngữ

 

Cộng tri liên liên hoa

Thùy giả liên liên cán

Ḱ trung hữu chân ti

Khiên liên bất khả đoạn

 

Liên diệp hà thanh thanh

Liên hoa kiều doanh doanh

Thái chi vật thương ngẫu

Minh niên bất phục sinh--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Mơ Được Hái Sen
 

Buộc chặt quần cánh bướm  

Chèo thuyền hái sen tươi

Mặt hồ, nước lai láng

Trong nước, in bóng người

 

Thoăn-thoắt hái sen Hồ

Chất đầy thuyền hoa, gương

Hoa tặng người ta nể

Gương trao người ta thương 

 

Sớm nay đi hái sen

Hẹn cô láng-giềng tới

Nàng tới, ta không hay

Cách hoa, nghe tiếng gọi 

 

Ai cũng yêu bông sen

Mấy người thương cái ngó  

Trong ngó có cọng tơ

Vấn vương, khôn dứt bỏ

 

Lá đă xanh, lại tươi

Hoa đă đẹp, lại ḍn

Hái khéo, kẻo ngó găy

Sang năm, hoa không c̣n 

 

 

Bài Dịch Số 2
 

Mộng Hái Sen
 

Xắn cao quần cánh bướm

Hái sen, thuyền con chèo

Bóng người trong sương sớm

In hồ nước trong veo

 

Hái sen trên Hồ Tây

Hoa, gương một thuyền đầy

Hoa tặng người ḿnh trọng

Gương tặng người thương đây

 

Đi hái sớm làm siêng

Đă hẹn cô láng giềng

Đến lúc nào không biết

Bên hoa nói cười duyên

 

Hoa, ai cũng mến nhiều

Thân sen người nào yêu

Trong đầy tơ từng sợi

Vương vấn biết bao nhiêu

 

Lá sen rực màu xanh

Hoa đỏ đầy, xinh xinh

Đừng ngắt lầm ngó đấy

Để sang năm mọc nhanh                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 71

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com