www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #71:

 

 

 


 

 

阮攸 

秋至

 

香江一片月

今古許多愁

往事悲青塚

新秋到白頭

有形徒役役

無病故拘拘

回首藍江浦

閒心謝白鷗

 

-------

 

Nguyễn Du

 

 Thu Chí
 

Hương Giang nhất phiến nguyệt

Kim cổ hứa đa sầu

Văng sự bi thanh trủng

Tân thu đáo bạch đầu

Hữu h́nh đồ dịch dịch

Vô bệnh cố câu câu

Hồi thủ Lam Giang phố

Nhàn tâm tạ bạch âu--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Mùa Thu Đă Đến

Sông Hương một mảnh trăng yêu
 Cổ kim gợi biết bao nhiêu mối sầu
 Mồ xưa ngọn cỏ rầu rầu
 Thu vừa mới đến mái đầu bạc phơ
 H́nh hài ra bộ vật vờ
 Cái lưng không bệnh ai ngờ khom khom
 Ngoành đầu về bến sông Lam
 Thân như c̣ lẻ cũng cam ḷng nhàn 

 

 

Bài Dịch Số 2
 

 

Thu Ni

 

Trăng sông Hương sáng tỏ
 Soi kim cổ bao sầu?
 Thương kẻ nằm dưới mộ
 Thu ni ta bạc đầu
 Có thân là có khổ
 Chẳng bệnh lưng cũng đau
 Ngảnh nh́n sông Lam nớ
 Thầm tạ đàn chim âu

 

 
 

Bài Dịch Số 3

 

Mùa Thu Đến


Vầng trăng soi nước sông Hương
Xưa nay bao chuyện bi thương u sầu
Cỏ xanh nấm mộ ḷng đau
Mùa thu vừa tới, mái đầu bạc phơ
Tấm thân vất vả bơ vơ
Dù không có bịnh, xác xơ lưng c̣ng
Lam Giang ngoảnh mặt lại trông
Nhàn du cảm tạ bờ sông chim về

 

 
 

Bài Dịch Số 4

 

Thu Đến
 

Sông Hương một mảnh trăng tṛn
Xưa nay gợi lại nỗi buồn đau thương
Mồ ai xanh cỏ thê lương
Mùa thu lại đến bạc sương mái đầu
Mang thân nên phải khổ đau
Kḥm lưng mang nặng nỗi sầu nào kham
Ngoảnh trông về phía sông Lam
Tạ đàn chim trắng cho cam ḷng này                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 72

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com