www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #73:

 

 

 


 

 

阮攸 

偶題公館壁其一

 

閶闔門前春色闌

隔江遙對御屏山

春從江上來何處

人倚天涯滯一官

滿地繁聲聞夜雨

一床孤悶敵春寒

桃花莫仗東君意

傍有風姨性最酸

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Ngẫu Đề Công Quán Bích Kỳ Nhất
 

Xương hạp môn tiền xuân sắc lan

Cách giang diêu đối Ngự B́nh san

Xuân ṭng giang thượng lai hà xứ

Nhân ỷ thiên nhai trệ nhất quan

Măn địa phồn thanh văn dạ vũ

Nhất sàng cô muộn địch xuân hàn

Đào hoa mạc trượng đông quân ư

Bàng hữu phong di tính tối toan--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đề Vách Công Quán
 

Công-Quán, chiều nay Xuân sắp qua
 Cách sông, núi Ngự ở đằng xa
 Xuân theo ḍng nuớc đi đâu đó?
 Ta vướng nơi đây chút tiểu-nha
 Đêm đến, nghe mưa rơi lộp-độp
 Trên giường, chống lạnh một ḿnh ta
 Hoa đào chớ cậy Vua yêu dấu
 Cạnh Chúa, D́ Phong đứng đó mà! 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

T́nh Cờ Đề Vách Công Quán Kỳ 1


Sắc xuân phai trước cửa rồng
Ngự B́nh dăy núi bên sông xanh màu
Xuân theo nước chảy về đâu
Người phương trời thẳm cúi đầu làm quan
Xôn xao mưa tận đêm tàn
Nằm buồn chống lại xuân hàn cô liêu
Đào hoa được chúa xuân yêu
Hăy lo d́ gió ḷng nhiều ghen tuông                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 74

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com