www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #74:

 

 

 


 

 

阮攸

偶題公館壁其二

 

東望江頭望故交

浮雲無定水滔滔

風吹古塚浮榮盡

日落平沙戰骨高

山月江風如有得

岩棲谷飲不辭勞

平生已絕雲霄夢

怕見傍人問羽毛

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Ngẫu Đề Cng Qun Bch Kỳ Nhị
 

Đng vọng giang đầu vọng cố giao

Ph vn v định thủy thao thao

Phong xuy cổ trủng ph vinh tận

Nhật lạc bnh sa chiến cốt cao

Sơn nguyệt giang phong như hữu đi

Nham th cốc ẩm bất từ lao

Bnh sanh dĩ tuyệt vn tiu mộng

Phạ kiến bng nhn vấn vũ mao--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Tnh Cơ Đề Vch Cng Qun Kỳ 2


Pha đng, qu tận đầu sng
Nước tri cuồn cuộn, my hồng lang thang
Mồ xưa, gi cuốn vinh quang
Ct chiều phơi đống xương tn chiến binh
Gi sng trăng ni đợi mnh
Nằm hang uống hốc mặc tnh gian lao
Hết rồi nui giấc mộng cao
Sợ người hỏi đến mũ no lọng kia

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Đề Vch Cng Qun (Bi 2) 

Nhn ngọn sng xa, cố-quận đu?
My tri nước chảy, tới nơi nao?
Mộ nọ, phồn-hoa theo gi cuốn
Cồn kia, xương-trắng chạnh lng đau
Ni sng trăng gi như chờ kẻ
Ở lỗ ăn lng, nặng khối sầu
Dầu đ dứt mộng ln tin ngụ
Vẫn ngại người quen hỏi o chầu!

 

 
 

Bi Dịch Số 3

 

Đề Vch Cng Qun (Bi 2)

 

Đầu sng đất cũ l đy
Nước tri cuồn cuộn, ngn my hồng trời
Vinh hoa như nấm mộ đời
Xương ai chất đống, bời bời bi hoang
Ni sng trăng gi lang thang
Gian nan no x, nơi hang chẳng buồn
Cn đu giấc mộng trn vung
C ai lại hỏi trời thương đất sầu                         
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 75

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com