www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #75:

 

 

 


 

 

阮攸 

送人

 

香芹官道柳青青

江北江南無限情

上苑鶯嬌多妒色

故鄉蓴老尚堪羹

朝庭有道成君孝

竹石多慚負爾盟

惆悵深宵孤對影

滿床滯雨不堪聽

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Tống Nhn
 

Hương Cần quan đạo liễu thanh thanh

Giang bắc giang nam v hạn tnh

Thượng uyển oanh kiều đa đố sắc

Cố hương thuần lo thượng kham canh

Triều đnh hữu đạo thnh qun hiếu

Trc thạch đa tm phụ nhĩ minh

Tr trướng thm tiu c đối ảnh

Mn sng trệ vũ bất kham thinh

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Tiễn Người

 

Ven đường hng liễu xanh xanh,
Đi bờ nam bắc mối tnh v-liu
Oanh trong ngự-uyển diễm-kiều
Rau thuần qu cũ gợi nhiều nhớ nhung
Một bn hiếu, một bn trung
Thề xưa đ lỗi, thẹn cng trc mai
Bồi hồi đối bng đm di
Tiếng mưa rả rch khng ti no kham

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Tiễn Người
 

Đường Hương Cần liễu xanh xanh

Cch sng nam bắc m tnh v bin

Oanh vườn Ngự Uyển đua ghen

Canh thuần qu cũ vẫn rền ngọt ngon

Triều đnh anh trọn lng son

Ti cng trc đ chẳng trn thề xưa

Bồi hồi chiếc bng đm khuya

Lm sao chịu nổi tiếng mưa ướt giường

 

 
                          
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 76

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com