www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #77:

 

 

 


 

 

阮攸

新秋偶興

 

江城一臥閱三周

北望家鄉天盡頭

麗水錦山皆是客

白雲紅樹不勝秋

此身已作樊籠物

何處重尋汗漫遊

莫向天涯嘆淪落

何南今是帝王州

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Tân Thu Ngẫu Hứng

 

Giang thành nhất ngọa duyệt tam chu

Bắc vọng gia hương thiên tận đầu

Lệ Thủy, Cẩm Sơn giai thị khách

Bạch vân hồng thụ bất thăng thu

Thử thân dĩ tác phàn lung vật

Hà xứ trùng tầm hăn mạn du

Mạc hướng thiên nhai thán luân lạc

Hà Nam kim thị đế vương châu


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Ngẫu Hứng Đầu Thu
 

Bên sông trọ đă ba năm

Vọng về quê bắc đăm đăm cuối trời

Cẩm Sơn, Lệ Thủy chốn người

Lá vàng mây bạc tiết thời c̣n thu

Thân trong lồng chậu như tù

Nào đâu sông nước chu du tháng ngày

Thôi đừng xa vọng chân mây

Hăy mừng được chốn sông này vua ban

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Ngẫu Hứng Đầu Thu


Ba năm đă trọ ở bên sông

Tận bắc quê xưa vẫn ngóng trông

Lệ Thủy Cẩm Sơn đều chốn trọ

Hồng mây đỏ lá chửa vào đông

T́m đâu được chốn chu du trước

Nay tấm thân như nhốt chậu lồng

Thôi chẳng than đời lưu lạc nữa

Hà Nam đành chịu chốn thân dung

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Ngẫu Hứng Thu Mới


Thành bên sông, chốc ba năm

Ngóng về quê bắc xa xăm chân trời

Cẩm-sơn, Lệ-thủy khách thôi

Nét thu hằn đậm mây trôi, cây hồng

Thân này cá chậu , chim lồng

T́m đâu cho thấy bềnh bồng thuở xưa

Chiếc thân lưu-lạc chơ vơ

Giang-nam đă hoá đất vua mất rồi!

 

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 78

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com