www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #78:

 

 

 


 

 

阮攸

贈人

 

盈盈一水對孤村

中有高人不出門

蕉鹿夢場心不競

秦隋往事口能言

春雲滿徑群麋鹿

秋稻豋場督子孫

我欲掛冠從此逝

與翁壽歲樂琴樽

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Tặng Nhân

 

Doanh doanh nhất thủy đối cô thôn

Trung hữu cao nhân bất xuất môn

Tiêu lộc mộng trường tâm bất cạnh

Tần Tùy văng sự khẩu năng ngôn

Xuân vân măn kính quần mi lộc

Thu đạo đăng trường đốc tử tôn

Ngă dục quải quan ṭng thử thệ

Dữ ông thọ tuế lạc cầm tôn


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1


Tặng Người


Cô thôn nằm cạnh con sông

Có người cao sĩ ngày không rời nhà

Mộng trường, tâm chẳng mơ xa

Chuyện đời Tùy Tấn kể ra hàng ngày

Hươu nai dạo lối vương mây

Mùa thu gặt lúa, dục bầy cháu con

Muốn cho ước nguyện vuông tṛn

Cùng ông làm bạn sắt son, rượu đàn

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Tặng Người
 

Xóm hẻo lánh bên sông cuộn nước

Cao sĩ kia chẳng bước khỏi nhà

Chuối hươu ḷng chẳng tranh đua

Tấn Tùy ngày tháng chuyện xưa kể hoài

Mây phủ lối, cùng nai kết bạn

Dục cháu con tới hạn gặt rồi

Muốn theo ư nguyện nghỉ thôi

Để cùng bác hưởng ngày vui rượu đàn

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Tặng Người
 

Xóm nghèo ẩn nấp bên sông

Một ông đạo sĩ hằng không rời nhà

Mộng chi những chuyện cao xa

Chuyện đời Tùy, Tấn kể ra quá nhiều

Hươu nai làm bạn cô liêu

Lúa thu đầy rộ, dạy chiều cháu con

Muốn treo mũ áo cho xong

Cùng ông uống rượu ung dung gảy đàn

 

 
 

Bài Dịch Số 4

 

Tặng Ai

 

Từ ngọn sông đầy, thấy xóm xa,

Trong có cao-nhân, chỉ ở nhà.

Vốn ngại đua-chen, mơ chốn vắng,

Tần Tuỳ chuyện cũ, kể dăm ba.

Ngang trời mây phủ, xuân tràn đất,

Đồng-áng lo-toan, cháu giúp bà.

Những muốn từ quan, về ở ẩn,

Cùng Ai nhấm-nháp, dưỡng thân già.

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 79

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com