www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #79:

 

 

 


 


 

阮攸

代作久戍思歸

 

關外秋風送笛吹

班超頭白未城歸

十年許國君恩重

千里離家旅夢遲

夜繡榮花身外幻

朝雲名利眼前非

隴阡歲歲瓜田熟

苦盡甘來尚有期

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Đại Tác Cửu Thú Tư Quy


Quan ngoại thu phong tống địch xuy

Ban Siêu đầu bạch vị thành quy

Thập niên hứa quốc quân ân trọng

Thiên lí ly gia lữ mộng tŕ

Dạ tú vinh hoa thân ngoại huyễn

Triêu vân danh lợi nhăn tiền phi

Lũng thiên tuế tuế qua điền thục

Khổ tận cam lai thượng hữu ḱ

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Làm Thay Người Đi Thú Lâu Năm Mong Được Về

 

Biên thùy tiếng địch gió đưa

Chàng Siêu đầu bạc vẫn chưa trở về

Mười năm ơn chúa nợ quê

Xa nhà ngàn dặm say mê mộng trần

Vinh hoa ảo ảnh ngoại thân

Đổi thay gió sớm xoay vần trời mây

Năm năm dưa Lũng chín đầy

Khổ qua ắt phải vui ngày hồi gia

 

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Làm Thay Người Đi Thú Lâu Năm Mong Được Về

 

Biên thùy tiếng địch gió đưa xa

Tóc trắng Ban Siêu chẳng lại nhà

Ơn nợ mười năm vua với nước

T́nh quê vạn dặm mộng phôi pha

Màn đêm áo quư như danh hăo

Danh lợi phù du tựa cánh hoa

Đất Lũng mùa dưa đang đợi chín

Khổ rồi lại tới lúc hồi gia

 

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 80

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com