www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #80:

 

 

 


 


 

阮攸

城下棄馬

 

誰家老馬棄城陰

毛暗皮乾瘦不禁

石壘秋寒經草短

沙場日暮陣雲深

饑來不作求人態

老去終懷報國心

耐得風霜全爾性

莫教羈縶再相侵

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Thnh Hạ Kh M


Thy gia lo m kh thnh m

Mao m b can sấu bất cm

Thạch lũy thu hn kinh thảo đoản

Sa trường nhật mộ trận vn thm

Cơ lai bất tc cầu nhn thi

Lo khứ chung hoi bo quốc tm

Nại đắc phong sương ton nhĩ tnh

Mạc giao ki trập ti tương xm


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Ngựa Bỏ Dưới Thnh
 

Ngựa gi, ai bỏ dưới thnh đy?
Lng nm, da kh, vc dng gầy
Lũy đ, thu sang, đồng cỏ a
Chiến trường, chiều xuống, cụm my bay
Bụng đi, vẫn khng xin cỏ nuốt
Thn gi, nợ nước, quyết phơi thy
Bất chấp phong sương, trn kh-tiết
Chẳng cho ai tới, buộc cương-dy

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Ngựa Bỏ Dưới Thnh
 

Dưới thnh ai bỏ ngựa gi

Gầy g, lng m, bộ da sần s

Lạnh lng, tường đ, cỏ thu

Sa trường chiều xuống m u my trời

Đi m chẳng chịu lụy người

Lo m ơn nước chẳng ngui mong đền

Phong sương vẫn chịu vẹn tuyền

Đừng cho vướng nữa, những yn, cương, dm

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Ngựa Bỏ Dưới Thnh


Ngựa gi ai bỏ dưới thnh

Nm lng, da ghẻ cũng đnh chịu đau

Đ thu lạnh, cỏ du du

Sa trường chỉều xuống, một mu my đen

Bụng co, mặc kệ đua chen

Tuổi gi tm vẫn mong đền nước non

Phong sương vẫn giữ vung trn

Một lần cương phạm vẫn cn thảnh thơi

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 81

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com