www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #81:

 

 

 


 


 

阮攸

昇龍其一

 

傘嶺瀘江歲歲同

白頭猶得見昇龍

千年巨室成官道

一片新城沒故宮

相識美人看抱子

同遊俠少盡成翁

關心一夜苦無睡

短笛聲聲明月中

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Thăng Long Kỳ Nhất
 

Tản Lĩnh Lô Giang tuế tuế đồng

Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long

Thiên niên cự thất thành quan đạo

Nhất phiến tân thành một cố cung

Tương thức mỹ nhân khan băo tử

Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông

Quan tâm nhất dạ khổ vô thụy

Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Thăng Long Bài 1
 

Bao năm núi Tản sông Lô

Thấy Thăng Long đă bạc phơ mái đầu

Đường thay nhà đă từ lâu

Dăy thành xây lại c̣n đâu cung đ́nh

Mỹ nhân nay đă con bồng

Bạn xưa nay đă thành ông hết rồi

Suốt đêm nghĩ ngợi bồi hồi

Vẳng nghe tiếng sáo dưới trời trăng trong

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Thăng Long Bài 1
 

Núi Tản, sông Lô hằng vẫn thế

Đầu bạc rồi lại thấy Thăng Long

Nhà xưa biến thành đường tráng lệ

Cung điện giờ chỉ thấy thành đông

Mỹ nhân ngày trước nay bồng bế

Hào hiệp thuở nào nay cụ ông

Suốt đêm thao thức chờ trăng xế

Tiếng sáo ai đưa thật năo ḷng

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Thăng Long Bài 1 
 

Bao năm núi Tản với sông Lô

Nay thấy Thăng Long tóc bạc phơ

Đường xá xóa đi nhiều cự thất

Thành xây mất cả điện cung xưa

Mỹ nhân ngày trước con bồng bế

Bạn cũ thành ông lũ trẻ thơ

Suốt cả đêm thâu ta chẳng ngủ

Vẳng nghe tiếng sáo dưới trăng mơ                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 82

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com