www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #82:

 

 

 


 


 

阮攸

昇龍其二

 

古時明月照新城

猶是昇龍舊帝京

衢巷四開迷舊跡

管弦一變雜新聲

千年富貴供爭奪

早歲親朋半死生

世事浮沉休嘆息

自家頭白亦星星

 

-------
 

Nguyễn Du

 

Thăng Long Kỳ Nhị
 

Cổ thời minh nguyệt chiếu tn thnh

Do thị Thăng Long cựu đế kinh

C hạng tứ khai m cựu tch

Quản huyền nhất biến tạp tn thanh

Thin nin ph qu cung tranh đoạt

Tảo tuế thn bằng bn tử sinh

Thế sự ph trầm hưu thn tức

Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Thăng Long Thnh, Kỳ Nh
 

Thnh mới, trăng soi theo gi đưa

Thăng-Long kinh cũ vẫn cn lưa

Đn so năm xưa đ đổi khc

Đường xưa vết cũ luống phai mờ

Nghn năm ph-qu tranh nhau mi

Bạn b cn mất đng buồn chưa!

Chuyện đời chm nổi, đừng than nữa

Thn ta, mi tc đ bạc phơ

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Thăng Long Bi 2
 

Trăng xưa nay rọi tn thnh

Thăng Long đy chốn đế kinh bao triều

Dấu xưa, đường xa đi nhiều

So đn cũng mới, đổi chiều m thanh

Nghn năm ph qu đoạt tranh

Bạn b xưa đ nhiều anh qua đời

Than chi thế sự nổi tri

Tc ta nay đ bạc rồi cn đu

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Thăng Long Bi 2 
 

Mảnh trăng soi chiếu ngi thnh mới
Vẫn tiếng Thăng Long của cc triều
Xo mờ ng cũ đường giăng lối
Đn so đổi thay tiếng nhịp đều
Nghn năm ph qu cn mời gọi
B bạn ngy xưa đ mất nhiều
Thở than chi bấy đời chm nổi
Mi tc bạc nay đ xế chiều                         
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 83

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com