www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #83:

 

 

 


 

阮攸

遇家弟舊歌姬

 

繁華人物亂來非

玄鶴歸來幾個知

紅袖曾聞歌宛轉

白頭相見哭流離

覆盆已矣難收水

斷藕傷哉未絕絲

見說嫁人已三子

可憐猶著去時衣


-------
 

Nguyễn Du

 

Ngộ Gia Đệ Cựu Ca Cơ


Phồn hoa nhân vật loạn lai phi
Huyền hạc qui lai kỷ cá tri
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly
Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thuỷ
Đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử
Khả liên do trước khứ thời y


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Gặp Người Ca Cơ Cũ Của Em Ta
  

Người ca sĩ sau thời loạn lạc
Như hạc đen vỗ cánh bay về
Giọng ca ngày cũ buồn man mác
Mái tóc bạc phơ quá năo nề
Nước đă đổ rồi, đời tan tác
Ngó sen đă đứt vẫn vương mê
Chồng con ba lứa c̣n ca hát
Chiếc áo ca nhi quạnh bốn bề 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Gặp Người Ca Cơ Cũ Của Em Ta
 

Sau loạn phồn-hoa đă khác xưa
Hạc đen trở lại có ai ngờ
Từng nghe giọng hát trong ngày cũ
Tái-ngộ nàng than nỗi bơ-vơ
Chậu nước đổ rồi khôn hốt lại
Ngó sen dủ đứt vẫn vương tơ
Nàng đă lấy chồng, con ba đứa
Buồn thay! Vẫn dính kiếp ca cơ

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Gặp Người Ca Cơ Cũ Của Em Ta
 

Sau loạn phồn hoa đă đổi thay
Hạc đen trở lại mấy ai hay
Áo hồng, nàng hát hay, ngày ấy
Đầu bạc, ta nghe than, thuở nay
Nước chậu đổ rồi sao vớt lại
Ngó sen gẫy cọng cứ vương dây
Nghe tin nàng có chồng con nữa
Áo trước c̣n mang, khốn khổ thay

 

 
 

Bài Dịch Số 4

 

Gặp Người Tinh Cũ Của Chú Em


Loạn-ly, Người Đẹp lánh quê-hương
Nay trở về đây, hiếm kẻ tường
Áo đỏ, oanh vàng từng cất tiếng
Bạc đầu gặp lại, khóc bi-thương
Nước đổ, đă đành không hốt được
Tơ ḷng tuy đứt, vẫn c̣n vương
Nghe nói, chồng con đà bốn kẻ
Mà sao áo cũ, vẫn c̣n mang?                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 84

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com