www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #84:

 

 

 


 


阮攸

鬼門關

 

連峰高插入青雲

南北關頭就此分

如此有名生死地

可憐無數去來人

塞途叢莽藏蛇虎

布野煙嵐聚鬼神

終古寒風吹白骨

奇功何取漢將軍


-------
 

Nguyễn Du

 

Quỷ Mn Quan 

Lin phong cao sp nhập thanh vn

Nam bắc quan đầu tựu thử phn

Như thử hữu danh sinh tử địa

Khả lin v số khứ lai nhn

Tắc đồ tng mng tng x hổ

Bố d yn lam tụ quỉ thần

Chung cổ hn phong xuy bạch cốt

Kỳ cng h thủ Hn tướng qun


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Cửa Ải Quỷ  


Ni cao vt tận my xanh

Bắc Nam đy chỗ phn ranh ải đầu

Cũng cn l chỗ hiểm su

M bao người phải từ lu ra vo

Mng x bo hổ gai ro

Quỉ thần, kh độc bốc cao tận trời

Từ xưa gi thổi xương phơi

Chiến cng Hn tướng ai người khen đu
 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Cửa Ải Quỷ


Trng trng ni vt my xanh

Bắc Nam chia cch lằn ranh chỗ ny

Bao nhiu nguy hiểm thương thay

Bao nhiu người vẫn qua đy đi về

Hổ rừng, rắn độc khắp bề

Quỷ thần, m kh, u m tụ đầy

Bao đồng xương trắng cn đy

Tướng cng qun Hn đ vy mu đo

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 85

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com