www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #86:

 

 

  

阮攸

鎮南關

 

李陳舊事杳難尋

三百年來直到今

兩國平分孤壘面

一關雄鎮萬山心

地偏為傅聞誤

天近纔知降澤深

帝闕回頭碧雲表

 鈞韶耳畔有餘音


-------
 

Nguyễn Du

 

 

Trấn Nam Quan

 

Lư Trần cựu sự diểu nan tâm

Tam bách niên lai trực đáo câm (kim)

Lưỡng quốc b́nh phân cô lũy diện

Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm

Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ

Thiên cận tài tri giáng trạch thâm

Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu

Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Trấn Nam Quan

 

Chuyện Lư, Trần, ba trăm năm trước

Cửa ải này, c̣n măi đến nay

Bức thành đơn lẻ, chia hai nước

Non núi muôn trùng, ải tại đây

Lời đồn đăi, ai đâu biết được

Nh́n trời cao, mới thấu mưa mây

Cửa khuyết, rạng mây cầu ô thước

Nhạc quân thiều, như vẳng đâu đây

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Trấn Nam Quan

 

Việc xưa Trần Lư khó ḍ

Ba trăm năm trước cũng do ải này

Phân chia hai nước đến nay

Giữa nơi rừng núi hùng thay một đài

Hai nơi tin tức truyền sai

Gần trời mới biết ơn dầy bao la

Ngoảnh nh́n cửa khuyết mây sa

Đâu đây văng vẳng quân ca nhạc thiều                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 87 kỳ tới

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com